DNA testiranje

„DNA LIFE“ TESTIRANJE – BUDUĆNOST JE DANAS!

Osluhnite šapat vlastitog genetskog nasljeđa – u jezgri svake vaše stanice zapisana je uputa kako da postanete najbolja moguća verzija sebe

DNA life

STOP traženju idealnog režima prehrane po principu pokušaja i pogreške. STOP traženju idealnog sporta za vaše dijete – odgovor se nalazi u genetskom kodu! Informacije koje nam daju male molekule iz jezgre svake naše stanice donose veliki rezultat!


Kupujemo odjeću rađenu po mjeri, vozimo automobile koje personaliziramo prema našim željama, uređujemo prostor u kojem živimo prema vlastitim navikama, ali često na svakodnevnoj bazi ponavljamo iste pogreške kada je u pitanju naše mentalno i fizičko zdravlje. Uglavnom to radimo povodeći se za različitim trendovima, za navikama osoba kojima se iz nekog razloga divimo ili korištenjem metode pokušaja i pogreške u svrhu pronalaska idealnog načina za postizanje željenog cilja. Često ne razmišljamo dovoljno zašto je neki proizvod ili metoda dobar izbor za nas osobno. Kao što jedna majica kupljena u nekoj robnoj kući neće pristajati svima (nekome će odgovarati, nekome će biti premala, nekome prevelika, nekome preširoka, nekome preuska, itd.), tako i metoda generaliziranog pristupa prehrani, određivanju stila života i očuvanju zdravlja, osobito u svjetlu rezultata novih znanstvenih studija, ne izgleda kao pravo rješenje.

Moderno tržište zdravlja, fitnessa, nutricionizma i ljepote svakodnevno nas preko različitih kanala bombardira informacijama o dijetama razonoraznih celebrity persona, o čudesnim anti-age proizvodima te različitim metodama brzog mršavljenja i postizanja figure kakve viđamo na naslovnim stranica časopisa i internetskih portala. Sve to dovodi do svojevrsne prezasićenosti informacijama, zbog čega je prosječnom čovjeku izuzetno teško razumijeti što je dobro za njega i na koji način može postići željeni cilj. Što ako znanost ima odgovor na ta pitanja?ŠTO JE TO DNA I NA ČEMU SE BAZIRA „DNA LIFE TESTIRANJE“?


DNA je osnova života. DNA je skraćenica za izraz „deoksiribonukleinska kiselina (eng. deoxyribonucleic acid), a radi se o molekuli koja je građena u obliku dvostruke spiralne zavojnice. Sadrži specifičnu genetsku uputu za opći i specifični razvoj staničnih oblika života te većine virusa. U svih kompleksnijih organizama (dakle svi organizmi izuzev onih najjednostavnijih koje nazivamo prokarioti), DNA je odvojena od ostatka stanice i smještena u njenoj jezgri. Sama molekula DNA polimer je nukleotida koji su građeni od pentoze deoksiriboze, fosfatne skupine i dušične baze koja kod DNA može biti adenin, gvanin, citozin i timin.

DNA je osnovna molekula nasljeđivanja i omogućuje prenošenje nasljednog materijala, a time i određenih osobina, s roditelja na potomstvo. Izuzev DNA smještene u jezgri, postoji i DNA smještena u mitohondriju, a koja se prenosi isključivo s majke na potomstvo. Jezgrena DNA se prenosi s roditelja na potomstvo tijekom reprodukcije i umnožavanja nakon začeća i to na način da se križaju dijelovi obje roditeljske DNA, stvarajući nove kombinacije gena i osobina.

Zašto je DNA osnova života? Ukratko rečeno, DNA sadrži uputu koja se složenim staničnim procesima „prepisuje“ i „prevodi“, a kao plod tih odvijanja tih procesa nastaju proteini. Proteini su skupina složenih molekula koji svojom enzimatskom aktivnošću praktički vode glavnu riječ u funkcioniranju organizma.

Ranije smo spomenuli da DNA sadrži različite dušične baze – adenin, gvanin, citozin i timin. Kombinacije u njihovom redosljedu unutar molekule DNA predstavljaju svojevrstan kod za točno određenu aminokiselinu. Određena količina slijedova baza sadrži tu istu količinu aminokiselina, a te aminokiseline u točno tom slijedu čine – protein. Različiti ljudi u većoj ili manjoj mjeri imaju različite slijedove kodova, time i različite slijedove aminokiselina, a posljedično tome i različite proteine. Upravo na proučavanju te različitosti temelji se naša metoda analize genetskog nasljeđa.

DNA testiranje u našoj Poliklinici izuzetno je jednostavan proces koji primarno uključuje uzimanje brisa iz usne šupljine i slanje brisa na analizu u specijalno za tu svrhu opremljen laboratorij. U laboratoriju se vrši SNP (eng. single nucleotide polymorphisms) testiranje uzorka, kojim se otkriva prisutnost gena za neki mjereni parametar (primjerice, prisutnost gena koji kodiraju za proteine zadužene za metabolizam masti u organizmu), a osim prisutnosti gena, mjeri se još jedan, važniji parametar – njegova ekspresija. Naime, sama prisutnost nekih gena ne znači da će ti geni utjecati na mjereni parametar – geni mogu biti više ili manje aktivni (imati veću ili manju ekspresiju), a njihovu aktivnost mjerimo u sklopu ovog testiranja. Osim njihove aktivnosti, mjerimo i njihovo međudjelovanje, koje također ima značajan utjecaj na njihovu aktivnost. Čovjek može za određeni gen biti homozigot (u slučaju da je naslijedio jednak gen od oba roditelja) ili heterozigot (u slučaju da je naslijedio različit gen od svakog roditelja), a upravo će njihovo međudjelovanje odrediti koji će gen biti dominantan i, u konačnici, kakvu će osobinu potomak naslijediti. Rezultati testiranja dostupni su nakon tri  tjedna, nakon čega naši stručnjaci interpretiraju rezultate te zajedno s Vama kreiraju plan koji će Vas odvesti do željenog cilja!ŠTO SU „DNA DIET“ I „DNA SPORT“ PROTOKOLI GENETSKOG TESTIRANJA?


„DNA diet“ i „DNA sport“ protokoli genetskog testiranja koje možete obaviti u našoj Poliklinici pružaju Vam mogućnost usvajanja novih navika i preuzimanje potpuno novog stila života, lišenog praznih obećanja o brzim i najčešće neučinkovitim metodama za postizanje željenog cilja. Klijentima u našoj ustanovi daje se uvid u specifične načine na koji mogu poboljšati kvalitetu života – kako ostvariti ciljeve vezane uz prehranu i trening, kako maksimalizirati vlastiti potencijal u kontekstu sporta i tjelovježbe te kako dugoročno stvoriti i održati visoku razinu zdravlja.DNA diet


„DNA diet“ test omogućuje zdravstvenim djelatnicima prijeko potrebnu pomoć pri stvaranju smjernica za individualiziranu kontrolu tjelesne težine u nekog pojedinca. Plan i program prehrane i treninga koji se stvaraju na temelju rezultata ovog testa na jedinstven su način u potpunosti prilagođeni potrebama pojedinca, a baziraju se na genetski uvjetovanim specifičnostima u metabolizmu masti i drugih nutrijenata karakterističnim za svakog čovjeka ponaosob. I dok prehrana koju percipiramo „zdravom“ može donijeti dobar rezultat u kontekstu regulacije tjelesne mase, postotka masnog tkiva u organizmu te statusa kardiovaskularnog i lokomotornog sustava, od ključnog je značaja napomenuti da postoji veliki broj faktora koji izravno utječu na potencijalno poboljšanje ili pogoršanje tih parametara. Razina zdravlja u nekog čovjeka rezultat je upravo međudjelovanja tih faktora, a ovaj test omogućuje preciznu identifikaciju i mjerenje svakoga od njih. Na taj se način omogućuje strukturiranje „tailor-made“ plana i programa prehrane i vježbanja, odnosno plana i programa prehrane i vježbanja po mjeri, potrebama i karakteristikama pojedinca, umjesto korištenja općih smjernica koje mogu, a i ne moraju donijeti rezultat.DNA sport


„DNA sport“ test omogućuje uvid u potencijalnu sposobnost nekog sportaša. Provođenjem ovog testa, omogućuje se optimizacija treninga i izbora vježbi koje sportaš izvodi u svrhu povećanja svoje sposobnosti, vrši se procjena prijemljivosti sportaša za ozljede, stvaraju se optimalne strategije oporavka nakon intenzivnog treninga i natjecanja te se kreira plan i program treninga namijenjen specifičnom cilju vezanom uz tjelesnu težinu sportaša (povećanje, smanjenje ili zadržavanje trenutačnog stanja). Ovaj je test koristan neovisno o tome da li je sportaš dio profesionalnog pogona te želi saznati kako maksimalizirati svoj potencijal,  ili je dio rekreativnog pogona i želi maksimalizirati učinak treninga kojeg izvodi i dosegnuti najvišu razinu tjelesne pripremljenosti. Na temelju rezultata ovog testa stvara se DNA profil sportaša podijeljen u tri kategorije s obzirom na različite tipove sportskih karakteristika – snaga i izdržljivost, status tetivnog aparata (kvaliteta tetivnog tkiva u organizmu) i oporavak nakon intenzivne aktivnosti.ČINJENICE VEZANE UZ DNA


  • dobivanje tjelesne težine i sklonost debljanju čak su i do 70% posljedica genetike
  • odgovor Vašeg organizma na određeni režim prehrane i treninga varira u odnosu na prisutnost i ekspresiju određenih gena
  • DNA life testovi ključno su pomagalo u određivanju idealne vrste, trajanja i intenziteta treninga
  • u Vašoj DNA zapisani su unikatni podatci o tome kada ćete početi pokazivati znakove starenja te kojom će se brzinom te promjene početi zamijećivati primjerice, na Vašoj koži
  • u Vašoj DNA nalazi se uputa koja je unikatna i odnosi se isključivo na Vas, a uključuje podatke o idealnom unosu proteina, ugkljikohidrata i masti s obzirom na Vaš genetski tip
  • Vaša DNA može identificirati faktore koji utječu na metabolizam kolesterola, vitamina B kompleksa, statusa antioksidansa te parametre upale, zdravlja kostiju i osjetljivosti na inzulin
  • u Vašoj se DNA mogu identificirati faktori koji izravno utječu na metabolizam alkohola, kofeina i laktoze

„DNA diet“ i „DNA sport“ protokoli genetskog testiranja u našoj Poliklinici nesumnjivo Vam pružaju informacije neophodne za promjenu životnih navika nabolje. Te se informacije mogu koristiti i u svrhu prevencije određenih stanja (npr. modifikacijom prehrane smanjujete rizik za bolesti kardiovaskularnog sustava), ali i u svrhu terapije!Primjer analize metabolizma ugljikohidrata iz nasumično odabranog nalaza DNA testiranja

Napredak u analizi čovjekova genetskog nasljeđa omogućuje postavljanje ekspresije određenih gena u korelaciju s prehranom, treningom i općom razinom zdravlja. Preciznom analizom Vaše genetske podloge u kontekstu prehrane, treninga i zdravlja omogućeno Vam je dublje razumijevanje vlastite genetike i procesa koji su točno specifični za Vas osobno, a koji direktno utječu na sve nabrojane aspekte Vašeg života. Na ovaj način saznajete veliku količinu informacija primijenjivih u praksi te u potpunosti eliminirate pogađanje i korištenje metode pokušaja i pogreške iz Vašeg života.

Ponuda u Poliklinici Ribnjak uključuje testiranje, analizu rezultata te konzultacije s našim nutricionistom i kineziologom, koji će Vam pomoći u praktičnoj primjeni rezultata. Dodatno se možete odlučiti za opciju u kojoj će kineziolog, odnosno osobni trener pri Poliklinici, uz slaganje plana i programa treninga prilagođenog rezultatima testiranja, osobno s vama, „jedan na jedan“, vježbati prema predviđenom rasporedu i osobno pratiti Vaš napredak.Naposlijetku, DNA testiranje u našoj Poliklinici možete obaviti i u sklopu paketa s nekim operativnim zahvatom. Naime, kada se indicira i izvrši operativni zahvat poput, primjerice, artroskopije koljena, gležnja, primjene matičnih stanica u kuk ili koljeno, ili nekog drugog sličnog zahvata, posao koji se odradi u operacijskoj sali u kontekstu kvalitetnog oporavka predstavlja samo jednu stranu novčića! Druga strana ovog novčića je Vaša uloga u priči, a koja se ogleda u pronalasku načina za redukciju tjelesne težine i održavanja razine zdravlja na zadovoljavajućoj razini. Činjenica je da velika većina ne samo naših, nego i pacijenata općenito, na svim razinama zdravstvene zaštite, ima problem prevelike tjelesne težine. Činjenica je i da oporavak nakon izvedenog operativnog zahvata kod osobe s povećanom tjelesnom težinom neće biti ni izbliza kvalitetan i brz kao što će biti kod osobe koja održava svoju tjelesnu težinu i opću razinu zdravlja na zadovoljavajućoj razini. A činjenica je i da je ponekad izuzetno teško natjerati se na provođenje već propisane dijete i režima treninga, a da ne spominjemo koliko je to teško kada se prvo mora pogoditi koji će režim prehrane i treninga dati rezultat. Zato je usluga koju Vam nudi Poliklinika Ribnjak idealna – ne samo da dobivate vrhunsku kiruršku uslugu, nego dobivate i alat kojim ćete izbjeći sličan, ali i mnogo drugih potencijalnih zdravstvenih problema u budućnosti! Najbogatiji čovjek je zdrav čovjek!Ova revolucionarna tehnologija djeluje kao GPS – možete mijenjati svoju destinaciju ili način na koji ćete doći do nje, a sve u svrhu donošenja informirane odluke koja će Vas odvesti u smjeru zdravijeg i, u konačnici, sretnijeg života!

Ukratko


Poliklinika Ribnjak jedinstvena je ustanova na području Republike Hrvatske. Objedinjuje različite grane medicine, a sve kako bi ostala vjerna svom sloganu “Zdravlje i Ljepota. Zajedno”. Ortopedija, napredna sportska dijagnostika, funkcionalna i kineziološka rehabilitacija, estetska kirurgija i tretmani, usluge su koje pružamo svakodnevno, stručno i u skladu s najnovijim profesionalnim standardima.
Newsletter


Prijavite se za newsletter Poliklinike Ribnjak i primajte pogodnosti i novosti izravno u svoj inbox.


Don’t miss out!
Invalid email address

Poliklinika Ribnjak 2021. Sva prava pridržana.