ORTOPEDIJA

Kalcificirajući tendinitis

Prezentacija bolesnika s kalcificirajućim tendinitisom uvelike ovisi o fazi bolesti u kojoj se pacijent nalazi.

ŠTO JE KALCIFICIRAJUĆI TENDINITIS?


Kalcificirajući tendinitis još je jedna od bolesti ramenog obruča koje potencijalno mogu biti uzrokom bolnog ramena, a čija je etiologija nepoznata, iako, slično kao i sa smrznutim ramenom, primijećena je nešto veća pojavnost bolesti kod dijabetičara, kao i u žena. Smatra se kako nastanak ovog poremećaja nije u korelaciji s prethodnom traumom ramena.Razvoj kalcificirajućeg tendinitisa i tijek bolesti

Kakva je dinamika bolesti? Kalcificirajući tendinitis je stanje koje je obilježeno dvjema fazama razvoja:

  • Kronična faza kalcificirajućeg tendinitisa, koja se još naziva i formativna faza, obilježena je odlaganjem minerala kalcijevog hidroksiapatita u tetivni aparat ramena, najčešće u neposrednoj blizini hvatišta tetive za kost
  • Akutna faza kalcificirajućeg tendinitisa, koja se još naziva i resorptivna faza, karakterizirana je resorpcijom nataloženih kalcifikata i cijeljenjem tetive, pri čemu rame biva izrazito bolno i osjetljivo

Klinička slika i simptomi kalcificirajućeg tendinitisa

Prezentacija bolesnika s kalcificirajućim tendinitisom uvelike ovisi o fazi bolesti u kojoj se pacijent nalazi. Bolesnici u formativnoj fazi najčešće osjećaju blagu nelagodu prilikom pokreta u ramenu te osjetljivost na pritisak u projekciji hvatišta deltoidnog mišića na nadlaktičnoj kosti, ali bez većih tegoba u funkcionalnom pogledu, stoga se iznimno rijetko javljaju liječniku u ovom stadiju bolesti.

U akutnoj, resorptivnoj fazi kalcificirajućeg tendinitisa, simptomatologija bolesti uvelike se pogoršava. Naime, paralelno s resorpcijom kalcifikata iz tetive, u njenoj okolici buja krvožilno tkivo, što u konačnici dovodi do porasta tlaka unutar tetivne ovojnice mišića rotatorne manšete, najčešće m.supraspinatusa. Nadalje, zbog porasta tlaka unutar tetivne ovojnice, čitava tetiva raste svojim volumenom te se zaglavljuje u korakoakromijalnom luku, što dodatno pojačava osjećaj bolnosti u ramenu. Bolovi u ramenu su toliko jaki da pacijent najčešće drži ruku potpuno uz tijelo te ne trpi ni najmanje pomicanje iz tog položaja.U akutnoj fazi kalcificirajućeg tendinitisa bol je toliko jaka da pacijent drži ruku uz tijelo i ne dopušta nikakav pokret

Dijagnostika kalcificirajućeg tendinitisa

Rendgenski nalaz uz tipičnu kliničku sliku predstavlja zlatni standard u dijagnostici kalcificirajućeg tendinitisa. Na RTG slikama snimljenima sprijeda dok je rame u unutrašnjoj i vanjskoj rotaciji jasno se vide kalcifikati, a njihov izgled varira s obzirom na fazu bolesti. U formativnoj fazi kalcifikati su jasno vidljivi i lako ih je lokalizirati, dok su u resorptivnoj fazi kalcifikati inhomogeni, mutni i nejasno ograničeni u odnosu na okolno tkivo. Za kalcificirajući tendinitis specifično je da se kalcifikati nalaze unutar same tetivne ovojnice i nisu ni u kakvom dodiru s kosti, za razliku od kalcifikacija kod različitih upalno – degenerativnih bolesti ramena, koje se nalaze van tetivne ovojnice.Tipičan RTG nalaz kalcifikata u tetivnom aparatu ramena

Liječenje kalcificirajućeg tendinitisa

Liječenje kalcificirajućeg tendinitisa uvelike ovisi o fazi bolesti u kojoj se pacijent nalazi. U formativnoj fazi fizikalna terapija je od iznimne koristi, budući da se na taj način čuva opseg pokreta i odgovarajuća trofika mišića ramenog pojasa, dok primjena kortikosteroida u obliku “blokade” u ovoj fazi nije od koristi. Suprotna priča vrijedi u resorptivnoj fazi bolesti, u kojoj su pacijenti vrlo neskloni fizikalnoj terapiji zbog velikih bolova koje trpe, međutim, u ovoj fazi bolesti od velike koristi je primjena “blokade”, budući da se istovremeno djeluje na samu bol kao i na količinu upalnih stanica koje su uzrokom te boli. Od iznimne koristi je i primjena krioterapije.Ciljana fizikalna terapija izvrstan je način poboljšanja pokretljivosti ramena u formativnoj fazi bolesti, ali se izbjegava u akutnoj fazi zbog snažnih bolova koje pacijent trpi
Ukratko


Poliklinika Ribnjak jedinstvena je ustanova na području Republike Hrvatske. Objedinjuje različite grane medicine, a sve kako bi ostala vjerna svom sloganu “Zdravlje i Ljepota. Zajedno”. Ortopedija, napredna sportska dijagnostika, funkcionalna i kineziološka rehabilitacija, estetska kirurgija i tretmani, usluge su koje pružamo svakodnevno, stručno i u skladu s najnovijim profesionalnim standardima.
Newsletter


Prijavite se za newsletter Poliklinike Ribnjak i primajte pogodnosti i novosti izravno u svoj inbox.


Don’t miss out!
Invalid email address

Poliklinika Ribnjak 2022. All rights reserved.