SPORTSKA DIJAGNOSTIKA

Antropometrijska analiza

Vaše tjelesne karateristike ključ su u postavljanju realnih ciljeva vezanih uz Vaš daljnji napredak u treningu i općoj razini zdravlja


Antropometrija (grč. anthropos = čovjek + metron = mjera), metoda je mjerenja morfoloških osobina čovječjeg tijela i njegovih pojedinih segmenata.

Široko se koristi u medicini, ali i u industriji, građevinarstvu, itd. (primjerice, pri izradi odgovarajuće odjeće, obuće, opreme, sjedišta, ležaja, strojeva i dr.). U starih naroda vršena su određena antropometrijska mjerenja još u vremena prije Krista, a starogrčki i rimski kipari su na osnovu antropometrijskih podataka, određivali proporcije pravilno razvijenog čovjeka.

Početak izučavanja antropometrije zabilježen je u 18. stoljeću i konstantno se razvija. Kroz njezinu povijest, imala je razne primjene. Tako se, primjerice, antropometrija koristi u antropologiji, u mikroevolucijskim istraživanjima, u istraživanjima koja prate razvoj i rast djece te pri procjenama ishrane (dostupnosti hrane).

Pravi razvoj korištenja antropometrije u društvenim znanostima započeo je sredinom 70-ih godina među kliometričarima koji su se zanimali za mjerenje životnog standarda u prošlosti kako bi bolje razumjeli do tada skrivene utjecaje ekonomije razvoja na rast ljudskog organizma. Antropometrija se kroz povijest koristila fizičkim rastom kao indikatorom blagostanja kako bi nadopunila uobičajene pokazatelje životnog standarda biološkim standardom života.

Antropometrijska mjerenja mogu biti višekratnajednokratna i miješana.

Prva vrsta mjerenja izvodi se u određenim vremenskim intervalima u duljem periodu na istim osobama. Dobiveni rezultati omogućuju, primjerice, praćenje brzine razvoja i rasta djece, utjecaj vojničkog života i rada na razvoj vojnika i sl.

Jednokratna mjerenja izvode se u kratkom vremenskom periodu na raznim osobama različite starosti i spola, a u miješanim mjerenjima uključuju se nove osobe.

Sistematska antropometrijska mjerenja stanovništva, posebno mladeži, ukazuju na stupanj fizičke razvijenosti, razvoj kostura i, eventualno, postojanje deformiteta i anomalija u držanju tijela. Analiza rezultata s procjenom ekoloških uvjeta omogućavaju sagledavanje osnovnih faktora razvoja, a istovremeno upozoravaju i na pravce preventivnog djelovanja.

Cilj antropometrije je što točnijim mjerenjem kvantitativno okarakterizirati morfološke (morfološka antropometrija) i fiziološke (fiziološka antropometrija) osobine čovječjeg tijela, koje su različite u različitim populacijama.

Dokazano je da na rast i razvoj utječe niz vrlo složenih endogenih i egzogenih čimbenika. Endogeni čimbenici su biološko nasljeđe, hormonalni status i spol, dok su egzogeni prehrana, društveno-ekonomsko stanje, klima i ljudska rasa, porodna težina, kronične bolesti, sezonske razlike, sekularni porast, tjelesna aktivnost, vježbanje i sport.

Glavne prednosti antropometrije nad drugim procjenama stanja uhranjenosti su jednostavnost izvedbe, mogućnost ponavljanja i niski troškovi prikupljanja podataka.

Antropometrijska mjerenja izvode se specijalnim antropološkim instrumentima: vagom, metrom, centimetarskom vrpcom, raznim šestarima, priborom za mjerenje debljine kožnog nabora, foto-kamerom i dr. Orijentacijske točke pri uzimanju antropometrijskih mjera točno su definirane i, obično, to su istaknuta mjesta na kostima.Istaknute točke ljudskog tijela u antropometrijskoj analizi

Pri masovnom ispitivanju fizičke razvijenosti mjere se: visina, masa, obujam (grudi, trbuh, nadlaktica i potkoljenica), debljina nabora kože i promjeri (biakromijalni, bideltoidni i bikristalni). Na osnovu dobijenih antropometrliskih podataka ocjenjuje se fizička razvijenost metodama standarda i indeksa.

U Poliklinici Ribnjak antropometrijsko mjerenje sastoji se od mjerenja tri skupine parametara:

 • visine (stajaća i sjedeća visina),
 • analize tjelesnog sastava Tanita vagom (koja je uistinu posljednja riječ tehnologije po pitanju analize tjelesnog sastava),
 • mjerenja različitih opsega
   • nadlaktica pri ekstenziji lakta,
   • nadlaktica u fleksiji lakta,
   • ramena, prsa,
   • struk – iznad pupka,
   • struk – u razini pupka,
   • struk – ispod pupka,
   • kukovi,
   • natkoljenica u ekstenziji koljena,
   • natkoljenica u fleksiji koljena,
   • potkoljenica

VRSTE ANTROPOMETRIJSKOG MJERENJA

U antropometriji razlikujemo statička i dinamička mjerenja, o kojima će biti više govora u daljnjem tekstu, te mezostabilne i mezolabilne metode mjerenja.

Kada je tijelo u mirovanju govorimo o statičkoj antropometriji. Ta se antropometrija bavi statičkim antropometrijskim varijablama koje se odnose na amplitude pokreta zgloba, dosega te mišićne moći za različite dijelove tijela. U statičkoj se antropometriji mjere sve statičke dimenzije tijela, dimenzije koje predstavljaju osnovne informacije o morfološkim svojstvima neke populacije.  Postoje različiti položaji čovjekovog tijela u kojima se mjere statičke antropometrijske veličine:

 • stojeći položaj, pri kojem trup mora biti ravan, a ruke uz tijelo
 • sjedeći položaj, pri kojem trup mora biti ravan, glava u ravnini s tijelom, laktovi uz tijelo a noge u slobodnom visećem položaju
 • sjedeći položaj za mjerenje ruke
 • stojeći položaj za mjerenje noge
 • sjedeći položaj za mjerenje glave

Osnovni zadatak dinamičkog mjerenja (dinamičke antropometrije) je ukazivanje na činjenicu kako prilikom provođenja određenog radnog zadatka pojedini dijelovi ljudskog tijela ne funkcioniraju neovisno jedan o drugome. Za razliku od statičke antropometrije, dinamička antropometrija se temelji na biomehanici, tj. na primjeni mehanike u biološkim sustavima. U slučaju primjene u ergonomiji to je biomehanika čovjeka. Biomehanika se bavi sustavnim mjerenjem položaja tijela, brzine pokreta, ubrzanja, sila i momenata za vrijeme izvođenja različitih djelatnosti. Svrha je da se u analizi utvrdi najprikladniji polazni položaj za neko složeno kretanje.TANITA

U Poliklinici Ribnjak jedan od najvažnijih parametara procjene stanja organizma je analiza sastava tijela TANITA dijagnostičkom vagom, odnosno monitorom koji izračunava sastav Vašeg tijela jedinstvenom, naprednom tehnologijom dvostruke frekvencije. Tanita vaga bazira se na tzv. BIA tehnologiji (eng. Bio Impedance Analysis – mjerenje bioelektrične impedancije). Princip rada ove tehnologije temelji se na stajnim elektrodama, koje šalju slabe i sigurne električne signale kroz tijelo. Električni signal zatim slobodno prolazi kroz tekućine u mišićima, krv i vodu te uspješno identificira nakupine masnog tkiva, budući da ono pruža visok otpor jer sadrži vrlo malo vode.

Na ovaj način TANITA dijagnostičkom vagom možemo izmjeriti razne parametre, između ostalih, i distribuciju masnog tkiva i mišićne mase unutar tijela. Koristeći segmentalni analizator sastava tijela možemo ustanoviti raspodjelu masnog tkiva i mišićne mase unutar svih pojedinih ekstremiteta i trupa.

Procjena TANITA vagom, uz istovremeno mjerenje različitih drugih parametara, poput prethodno navedenih opsega i dinamometrije, donosi korist bez obzira na to koji je vaš konačni cilj (bilo da se radi o smanjenju masnog potkožnog tkiva, povećanju mišićne mase ili jednostavno želji za zdravijim i kvalitetnijim prehrambenim navikama.). Ovakva analiza, u konačnici, pomoći će Vam razumjeti kako promjene u Vašem stilu života utječu na Vaše tijelo.

Sama analiza sastava tijela traje oko 15 minuta, što uključuje vaganje, interpretaciju nalaza i konzultacije vezane uz daljnje opcije napretka u sklopu programa naše Poliklinike (konzultacije s nutricionistom, osobnim trenerom ili, ukoliko je to potrebno, s liječnikom).

Na nalazu kojeg dobivate u sklopu ove analize jasno su prikazani:

 • masno tkivo (%)
 • tjelesna masa (u kg)
 • mišićna masa (kg)
 • koštana masa (kg)
 • indeks tjelesne mase – BMI
 • ocjena fizičkog stanja
 • osnovna metabolička vrijednost – BMR (kcal, kJ)
 • metabolička starost
 • udio količine vode u ukupnoj tjelesnoj masi – TBW (%)
 • ocjena visceralnog masnog tkiva (odrasli od 18-99 godina)

Segmentalna analiza za ruke, noge i trup :

• masno tkivo (%)
• mišićna masa (kg)Antropometrijsko mjerenje u Poliklinici Ribnjak najčešće radimo u sklopu različitih paketa, skrojenih s obzirom na Vaš konačni cilj. Tako ga možete obaviti u sklopu različitih protokola, zatim u sklopu provođenja trenažnog procesa u našem sportsko-dijagnostičkom centru, bilo da se on provodi u rehabilitacijske svrhe, bilo da se provodi u svrhu kondicijske pripreme, u sklopu izrade personaliziranog plana i programa prehrane, a možete ga obaviti i kao zasebnu uslugu, ukoliko Vas zanima trenutna analiza sastava Vašeg tijela.

Također, ovakvom analizom možete pouzdano mjeriti vlastiti napredak te vidjeti stanje prije/poslije, što Vam može poslužiti kao odličan izvor motivacije.

Antropometrijska analiza u Poliklinici Ribnjak može Vam biti od velike koristi u postavljanju realnih ciljeva vezanih za vaše zdravlje, izgled i razinu fizičke aktivnosti u kojima ćete sudjelovati. Obratite nam se s povjerenjem,

Vaša Poliklinika Ribnjak.
Ukratko


Poliklinika Ribnjak jedinstvena je ustanova na području Republike Hrvatske. Objedinjuje različite grane medicine, a sve kako bi ostala vjerna svom sloganu “Zdravlje i Ljepota. Zajedno”. Ortopedija, napredna sportska dijagnostika, funkcionalna i kineziološka rehabilitacija, estetska kirurgija i tretmani, usluge su koje pružamo svakodnevno, stručno i u skladu s najnovijim profesionalnim standardima.
Mapa straniceORTOPEDSKI SKOROVI

Prilikom preračunavanja koristi se fiksni tečaj konverzije, koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR, a  koji je utvrdilo Vijeće Europske unije.


Newsletter


Prijavite se za newsletter Poliklinike Ribnjak i primajte pogodnosti i novosti izravno u svoj inbox.


Don’t miss out!
Invalid email address

Poliklinika Ribnjak 2022. All rights reserved.